Cô giáo như mẹ hiền

 • TÔ THỊ MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   minhthuhoamai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ra trường năm 2000, ngày vào đảng 01/6/2017

 • Nguyễn Hồng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0983092313
  • Email:
   nguyenthaomnhoamai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày ra trường 01/9/2009, ngày vào đảng 22/4/2017

 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0989782216
  • Email:
   nguyenlienlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày ra trường 01/11/1986, ngày vào đảng 22/6/2012

 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01632425324
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 01/9/1996, vào Đảng 03/12/208, ngày bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai 01/01/2018

 • Đào Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914672868
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ra trường năm 01/10/1989, ngày vào đảng 23/05/2005

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Tô Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01682344098
  • Email:
   minhthuhoamai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường MN Hoa Mai 01/02/2014